Календар

2012 - Международна година на устойчивата енергия

21.08.2010 08:00
Обявена с Резолюция 65/151 на Общото събрание но ООН от 16 февруари 2011 г.

—————

2011 - 2020 - Международно десетилетие на биоразнообразието

21.08.2010 08:01

—————

2010 - 2020 - Международно десетилетие на пустините и борбата с опустиняването

21.08.2010 08:02

—————

2005-2015 - Международно десетилетие за действия "Вода за живот"

21.08.2010 08:03

—————

2 февруари - Световен ден на влажните зони

21.08.2010 08:10
Конвенцията за влажните зони е международно споразумение, подписано на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран. Пълното име на споразумението е Конвенция за опазване на влажните зони с международно значение и по специално като местообитание на водолюбиви птици. Впоследствие конвенцията разширява...

—————

5 март - Световен ден на енергийната ефективност

21.08.2010 08:20
Празнува се от 2004 г.

—————

20 или 21 март - Световен ден на гората

21.08.2010 08:30
Отбелязва се в деня на пролетното равноденствие от 1972 г. по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие. Целта е да се защити флората и фауната на горите.

—————

22 март - Световен ден на водата

21.08.2010 08:40
Световният ден на водата се отбелязва по решение на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия, обявен е през 1993 г. с резолюция на Общото събрание на ООН. Мотото на Деня на водата за 2010 г. е „Чисти води за един здравословен...

—————

26 март - Европейски ден за енергийна ефективност

21.08.2010 08:50
Европейският ден за енергийна ефективност е кампания, която стартира през 2005 година и е инициатива на Европейската Комисия. Кампанията допринася за постигане целите на Европейския съюз по отношение на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, алтернативните горива и...

—————

1 април - Международен ден на птиците

21.08.2010 09:00
Денят се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици.    10 ПРИЧИНИ ДА ПАЗИМ ПТИЦИТЕ 1-ви Април е определен от ООН за Международен ден на птиците. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е организацията, избрала за своя мисия да работи с хората, за да...

—————

Началото на април - Седмица на гората

21.08.2010 09:10
Празникът на българската гора се чества от 1925 г. през първата пълна седмица на април. Тази година той премина под мотото "130 години централна горска служба".  

—————

8 април - Световен ден за борба срещу генномодифицираните организми

21.08.2010 09:20
Основните цели на световната кампания е насочването на общественото внимание към въпросите, свързани с генно модифициран организми (ГМО) и демонстрирането на несъгласие със сегашната политика на Европейски Съюз за толерантност към отглеждането на ГМО култури. Генетично модифициран организъм...

—————

12 април - Европейски ден на минералите

21.08.2010 09:30
За пръв път тази инициатива възниква през 2007 г. и оттогава се отбелязва през година. България се включва за пръв път в това европейско събитие през 2011 г., когато Европейския ден на минералите започва от Русе. Следващото отбелязване на този ден ще е през 2013 г. Повече може да научите от сайта...

—————

22 април - Световен ден на Земята

21.08.2010 09:40
Денят на Земята - 22 април, е най-големия нерелигиозен празник в света отбелязван от над половин милиард души. Отбелязва се за пръв път на 22.04.1970 г. в САЩ.  Американският сенатор Гейлорд Нелсон открива първият официален Ден на Земята с цел да привлече вниманието на обществото...

—————

8-9 май - Световни дни на мигриращите птици

21.08.2010 09:50
Световните дни на мигриращите птици (WMBD) се организират от 2006 г. от Секретариатите на Африкано-евроазиатското споразумение за водолюбивите птици (AEWA) и Конвенцията за мигриращите видове (CMS). Това са два договора на Програмата за околна среда на Обединените нации, които са посветени на...

—————

15 май - Международен ден на климата

21.08.2010 10:00
На 15 май световната общественост отбеляза Международния ден на климата. В този ден градоначалниците на най-големите градове в света обсъждаха проявленията на глобалното затопляне и мерки за намаляване на неблагоприятните последици. В България темата беше отмината с мълчание, въпреки че имаме...

—————

22 май - Международен ден на биоразнообразието

21.08.2010 10:10
За първи път, като Международен ден на биологичното разнообразие, Генералната асамблея на ОН обявява 29 декември 1993 г. – датата, когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие. През декември 2000г., Генералната асамблея на ОН възприема 22 май като Международен ден на...

—————

24 май - Европейски ден на парковете

21.08.2010 10:20
24 май е обявен за “Ден на парковете” от Генералната Асамблея на Европейските паркове през 1999 г. От същата година по решение на Министерство на околната среда и водите, датата 28 май е определена за Ден на парковете в България. Националните и природни паркове се обявяват с цел да се защитят и...

—————

28 май - Ден на парковете в България

21.08.2010 10:30
Този ден се отбелязва от 1999 година. По решение на Министерство на околната среда и водите, датата 28 май е определена за Ден на парковете в България. През 2010 година Денят на националните паркове се отбеляза на 29 май (събота). Отбелязването на този ден е свързано с инициатива за...

—————

31 май - Световен ден без тютюнопушене

21.08.2010 10:35
Въведен от СЗО(Световната здравна организация) през 1997 г.

—————

1-4 юни - Зелена седмица

21.08.2010 10:40
Тази година най-голямата годишна конференция за Европейската политика по околната среда насочи вниманието ни върху биоразнообразието. Обърна се внимание на състоянието на биоразнообразието и природата в Европа и света, ползите които те носят, натиска който се упражнява върху тях и...

—————

5 юни - Световен ден за опазване на околната среда

21.08.2010 10:50
Световният ден на околната среда се отбелязва в цял свят от 1973 г. по решение на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда, проведена в Стокхолм, Швеция, през 1972 г. На 5 юни 1992г. се случва и друго важно събитие. Тогава в Рио де Жанейро са подписани редица исторически документи от...

—————

8 юни - Световeн ден на океана

21.08.2010 11:00
За първи път 8 юни е официално отпразнуван като Световен ден на Океана през 2009 година. Тази дата е определена по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия и от тогава се празнува неофициално. От 2009 година обаче започва официалното...

—————

17 юни - Световен ден за борба с опустиняването и засушаването

21.08.2010 11:10
Опустиняването или загубата на биологичната продуктивност на почвата е едно от най-сериозните предизвикателства пред човечеството. Проблемът е глобален и засяга една пета от населението на света в над 100 държави, а последиците са дълготрайни. В ужасната му спирала бедността е една от...

—————

29 юни - Международен ден на река Дунав

21.08.2010 11:20
Международният ден на Дунав е широкомащабен международен фестивал, честващ реките от басейна на река Дунав, в който всяка година се включват над 81 млн. европейци от 14 страни. Международният ден на Дунав е част от проекта за опазване на река Дунав на Международната комисия за опазване на...

—————

11 юли - Световен ден на човечеството

21.08.2010 11:30
Препоръчан да се празнува от Фонда на ООН за населението, през 1989 година, по повод раждането на 5-милиардния жител на планетата, на 11 юли 1987 година. Този ден се празнува още и като Световен ден на популациите.

—————

14 юли - Глобален ден за борба с изгарянето на отпадъците

21.08.2010 11:40
Позицията на Европейския съюз е против изгарянето на отпадъците под всякаква форма, защото изгарянето замърсява въздуха, почвите и водите чрез емисиите си в пепел, шлака, отпадъчни води и не на последно място чрез директните въздушни емисии, с което оказва вредно влияние върху човешкото здраве...

—————

1-8 август - Национална седмица на морето

21.08.2010 11:50
Организира се в крайморските градове в началото на август.

—————

Края на август - началото на септември - Европейска нощ на прилепите

21.08.2010 12:00
“Европейски нощи на прилепите” се организират ежегодно в повече от тридесет страни в Европа. Инициативата се провежда в последния уикенд на август или през първия уикенд на септември и цели да запознае широката общественост с живота на прилепите, тяхното значение за човека и природата,...

—————

5 септември - Международен ден за популяризиране опазването на лешоядите

21.08.2010 12:10
Лешоядите са екологично жизненоважни група от птици, които са изправени пред редица заплахи в много райони. Популациите на много видове са под натиск, а някои видове са изправени пред изчезване. Отбелязването на Международния ден за популяризиране опазването на лешоядите започва след като...

—————

16 септември - Международен ден за защита на озоновия слой

21.08.2010 12:20
Отбелязва се от 1995 г. по решение на Общото събрание на ООН от 19 декември 1994 г. в деня на подписването на Монреалския протокол за защита на озоновия слой. Монреалският протокол за веществата, които нарушават озоновия слой е подписан на 16 септември 1987 г. Документът е ратифициран на 30 юни...

—————

16-22 септември - Европейска седмица на мобилността

21.08.2010 12:30
В периода от 16 до 22 септември 2010 г. ще се проведат кампаниите Европейската седмица на мобилността и Европейският ден без автомобили на 22 септември, организирани от Европейската комисия. Европейската седмица на мобилността се провежда с цел да се насърчат модели на поведение, които да са в...

—————

22 септември - Ден без автомобили

21.08.2010 12:35
За първи път този ден се отбелязва във Франция през 1998 г. Това е международна кампания, по време на която централните зони в много градове на Европа се затварят за автомобилно движение. Целите на кампанията са: формиране на екологосъобразно мислене, а също така и начин на живот сред...

—————

2-3 октомври - Европейски дни за наблюдение на птиците

21.08.2010 12:40
Европейските дни за наблюдение на птици (EBW2009) са ежегодно събитие, организирано от BirdLife International, включващо стотици национално организирани дейности в цяла Европа. Провеждат се първата събота и неделя на октомври – тази година на 3ти и 4ти. Европейските дни за наблюдение на птици са...

—————

3 октомври - Световен ден за защита правата на животните-закони и стриктното им спазване

21.08.2010 12:50
Световен Ден за защита правата на животните - закони и стриктното им спазване е в пряка връзка със Световният ден на животните, който се провежда всяка година на 4 октомври и е официално подкрепен от тях. Официалната дата е 3 октомври. В зависимост от условията в конкретната страна, събитието...

—————

4 октомври - Международен ден за защита на животните

21.08.2010 13:00
През 1931 г. на Международен конгрес на защитниците на природата във Флоренция, Италия, се взема решение 4 октомври да бъде обявен за Международен ден за защита на животните. Решението точно на този ден да се празвуна идва от католическия религиозен календар, според който на 4 октомври се...

—————

13 октомври - Национален ден за почистване на природните паркове в България

21.08.2010 13:10
Организира се от 2007 г., когато по инициативата на WWF, подкрепена от Асоциацията на парковете в България и от Дирекциите на природните паркове, се почистват всички природни паркове у нас.

—————

Последна седмица на октомври - Седмица на екологичното образование и възпитание

21.08.2010 13:20
Свързана е с дейности по опазване на околната среда, които се провеждат в различни  учебни заведения.

—————

31 октомври - Международен ден на Черно море

21.08.2010 13:30
Международният ден на Черно море 31 октомври 2010 г. отбелязва годишнината от подписването през 1996 г. на Стратегическия план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. Документът очертава рамката на сътрудничество между черноморските държави по отношение състоянието и бъдещето на...

—————

15 ноември - Ден на рециклирането

21.08.2010 13:35
Празнува се от 1997 г в САЩ.

—————

11 декември - Международен ден на планините

21.08.2010 13:40
Международният ден на планините е определен през 2003 г. на 57-та Генерална асамблея на ООН с резолюция 57/245 на Общото събрание на ООН от 2002 г., с цел да популяризира значението на устойчивото развитие за планинските региони. Планините заемат около една четвърт от повърхността на...

—————

29 декември - Международен ден за опазване на биологичното разнообразие

21.08.2010 13:50
29 декември е обявен от Програмата на ООН за опазване на околната среда (UNEP) и от Секретариата на Конвенцията за биологичното разнообразие за Международен ден за опазване на биологичното разнообразие. Терминът “биологично разнообразие” означава многообразие между живите организми от всички...

—————