22 април - Световен ден на Земята

21.08.2010 09:40

Денят на Земята - 22 април, е най-големия нерелигиозен празник в света отбелязван от над половин милиард души.

Отбелязва се за пръв път на 22.04.1970 г. в САЩ.  Американският сенатор Гейлорд Нелсон открива първият официален Ден на Земята с цел да привлече вниманието на обществото към проблемите на околната среда. През 1990 г. за пръв път Денят на Земята се празнува извън границите на САЩ. Тогава започна да действа международна организация за Деня на Земята, регистрирана в Канада и САЩ и координираща дейностите по случай Деня на Земята на 3200 организации в 141 страни. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.

Хора, организации и движения на този ден се обединяват от една обща цел - бъдещето на планетата Земя. Вниманието на обществеността е насочено към поведението на хората и начина, по който то влияе върху природата. Хората трябва да променят действията си, за да защитят планетата. България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, което започва от 1990 г. Това става на 22 април 1992 г., когато президентът на Република България Желю Желев подписва Клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

—————

Назад