16-22 септември - Европейска седмица на мобилността

21.08.2010 12:30

В периода от 16 до 22 септември 2010 г. ще се проведат кампаниите Европейската седмица на мобилността и Европейският ден без автомобили на 22 септември, организирани от Европейската комисия.

Европейската седмица на мобилността се провежда с цел да се насърчат модели на поведение, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално: да са насочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта и подобряване на качеството на живот на европейските граждани.

Тази година Европейската седмица на мобилността е с водеща тема: “Пътувай разумно, живей по-добре”.

Значителното повишаване на автомобилния трафик в европейските градове през последните години предизвика остри обществени реакции срещу шума, замърсяването на въздуха и задръстванията, предизвикани от него. Най-неблагоприятни са последиците за по-уязвимите обществени групи – децата и възрастните хора. Интензивният трафик е причина за травми и наранявания на стотици хиляди жители на ЕС в следствие на пътнотранспортни произшествия и загуба на десетки хиляди човешки животи. Уличното движение има и косвен ефект върху здравето на градските жители, тъй като вредните емисии допринасят за увреждането на респираторната и сърдечно-съдовата система, а също така, трафикът и задръстванията причиняват стрес, който също е вреден за здравето. 

Градската мобилност оказва влияние и върху много други аспекти на качеството на живот в градовете. Резултатите от научните изследвания ясно показват, че редовната физическа активност е от съществено значение за поддържане на добро здравословно състояние и за намаляване на стреса.

 

 

Независимо от това, липсата или недостига на физическа активност се превръща във все по-често срещано явление в цяла Европа. Повишената употреба на лични автомобили и влошаващите се условия за физическа активност са най-вероятните причини за масово разпространения заседнал начин на живот, който пък е свързан със затлъстяването на населението.

Ходенето пеша и ползването на велосипед могат да играят важна роля за насърчаване на физическата активност. Немоторизираното придвижване осигурява редовна активност, която лесно и с минимални разходи може да се включи във всекидневния ни живот.

Въздействието на околната среда върху здравето е въпрос от първостепенно значение за европейските граждани. Според наскоро проведено проучване, близо 90 % от тях проявяват загриженост за потенциалните ефекти на градската околна среда върху човешкото здраве. Същевременно, новите технологии и променящите се начини на живот, вероятно ще имат непредвидими ефекти върху околната среда, а оттам и върху човешкото здраве.

Градовете, които участват в седмицата подписват Европейската харта на градовете. Хартата се подписва от кмета на града и се изпраща в Министерството на околната среда и водите.

 Подписвайки хартата, градовете се задължават да осъществят най-малко една инициатива във всеки от дните на седмицата от 16 до 22 септември, да имат поне една устойчива инициатива (да продължи и след Европейската седмица на мобилността) и да организират Ден без автомобили – по възможност на 22 септември, когато е официалният Европейски ден без автомобили.

 

Градовете, които поддържат инициативата само се регистрират в сайта на Европейската комисия и не са задължени да имат прояви във всеки от дните между 16 – 22 септември, както и да организират Ден без автомобили.

Какво прави Европейския съюз за насърчаване на устойчивата градска мобилност?

На 25.09.2007 г. Европейската комисия прие Зелена книга „Към нова култура за градска мобилност”. С този стратегически документ Комисията определи новата концепция за устойчива градска мобилност, която предполага достигане на общи цели за икономически просперитет и за зачитане правото на мобилност чрез интегрирано управление на търсенето на транспорт, качеството на живот и опазването на околната среда. Зелената книга определя предизвикателствата, с които се сблъскват европейските градове в стремежа си за осигуряване на устойчива мобилност и които  са свързани с необходимостта от постигане на по-лесно придвижване в градовете, намаляване на замърсяването на околната среда и шума, както и подобряване на организацията, достъпността, сигурността и безопасността на градския транспорт.

В Зелената книга са представени и конкретни насоки за разрешаване на проблемите пред градската мобилност, а именно:

*         Насърчаване ходенето пеша, придвижването с велосипед, с обществен масов транспорт

*         Оптимизиране на използването на личните автомобили

*         Осигуряване на достъпна инфраструктура и превозни средства

*         Използване на алтернативни горива и на по-екологосъобразни и безопасни превозни средства

*         Значително подобряване на качеството на услугите на масовия обществен транспорт

 

—————

Назад