15 май - Международен ден на климата

21.08.2010 10:00

На 15 май световната общественост отбеляза Международния ден на климата.


В този ден градоначалниците на най-големите градове в света обсъждаха проявленията на глобалното затопляне и мерки за намаляване на неблагоприятните последици. В България темата беше отмината с мълчание, въпреки че имаме сериозни основания за притеснения и тази година е показателна за това какво ни очаква.
България е засегната от глобалното затопляне. Глобалното затопляне е повишаването на средната температура на атмосферата и на световния океан, наблюдаван през последните десетилетия. През 20-ти век средната температура на Земята се е повишила средно с 0.6 градуса, което води до парников ефект – затопляне на долната част на атмосферата.
 

Източниците на парникови газове са природни и свързани с човешка дейност.

Природните са – изригването на вулкани и изветряването на варовиковите скали.


Човешките източници са – горенето на изкопаеми горива – твърди, течни и газообразни, прочистването на горите, земеделието – в т.ч. паленето на стърнища, на растителни и други отпадъци и т. н. Всяка година в атмосферата се изпускат 25 млрд. тона въглероден диоксид, т. е. 70 млн. т на ден или 800 т за 8сек. Северна Америка изпуска – 54 кг на човек на ден, а Европа и Азия по 23 кг на човек на ден.
 

Последиците за човечеството:
    - ще се повиши температурата на земята – от 1.5 – 4.5 градуса при оптимистичните прогнози и до 7.7 градуса при песимистичните;
    - ще се повиши нивото на световния океан; 
    - ще изчезнат цели островни групи и ще бъдат потопени крайбрежия;
    - драстично ще се промени количеството и разпределението на валежите;
    - ще се увеличи честотата на сушите и на ураганите;
    - ще изчезнат горски масиви, поради изменение на естествената им среда;
    - половината от човечеството ще страда от недостиг на вода.

За да не се случи всичко това са необходими мерки на правителствата най-вече свързани с преструктуриране на енергетиката и увеличаване използването на възобновими източници на енергия като вода, вятър, слънце, намиране на нови енергийни източници – като водород и др.
В усилието за намаляване на глобалното затопляне може и е длъжен да помогне всеки от нас.

Ето няколко правила, спазването на които не изисква никакво усилие, но има голям ефект:
– изваждай си зарядното от контакта
– намали карането на кола
– пери на по-ниска температура
– смени си крушките с енергоспестяващи
– зареждай биодизел
– икономисвай от тока и парното
– напълни фризера с пликчета с вода, ако продуктите в него не го изпълват
– засади дръвчета

Само със смяната на една обикновена крушка с енергоспестяваща ще намалиш със 70 кг въглеродния двуокис в атмосферата. А всяко дърво абсорбира 1 тон въглероден двуокис.


Нека си помогнем сами и участваме в спасяването на нашата Земя.

 

Изт. : https://www.az-jenata.bg/article/4222/15-may---Mezhdunaroden-den-na-klimata--/

—————

Назад