11 декември - Международен ден на планините

21.08.2010 13:40

Международният ден на планините е определен през 2003 г. на 57-та Генерална асамблея на ООН с резолюция 57/245 на Общото събрание на ООН от 2002 г., с цел да популяризира значението на устойчивото развитие за планинските региони.

Планините заемат около една четвърт от повърхността на планетата и са дом на почти 10% от населението на Земята.

От древни времена хората са вярвали в свръхестествената сила на планините и са се прекланяли пред тях. Имената на българските планини също отразяват това страхопочитание. Голяма част от тях носят името на различни богове. Една трета от територията на България  (36 600 квадратни километра ) е заета от планини.

Планините и чистотата на водата са силно свързани помежду си. Ако успеем да съхраним екологичната чистота на планините, ще успеем да съхраним и чистотата на водата.

 

—————

Назад