Последна седмица на октомври - Седмица на екологичното образование и възпитание

21.08.2010 13:20

Свързана е с дейности по опазване на околната среда, които се провеждат в различни  учебни заведения.

—————

Назад