8 април - Световен ден за борба срещу генномодифицираните организми

21.08.2010 09:20

Основните цели на световната кампания е насочването на общественото внимание към въпросите, свързани с генно модифициран организми (ГМО) и демонстрирането на несъгласие със сегашната политика на Европейски Съюз за толерантност към отглеждането на ГМО култури.

Генетично модифициран организъм (съкратено ГМО)  е организъм, чиито гени са умишлено променене от човека. Като синоним често се използва и терминът трансгенен организъм.

ГМО е организъм, който е подложен изкуствено на генетична промяна, без това да е настъпило при естествени условия (към такива промени водят естествените мутации, кръстосването или  естествената рекомбинация) 

Промените, които се правят в ГМО са най-често три вида:

    - промяна на активността на естествените гени на организма

    - допълнително добавяне в организма на копия на негови гени

    - въвеждане в организма на гени от друг вид.

ГМО най-често се използват  в следните случаи:

    - промяна на микроорганизми с цел производство на химични вещества (например инсулин)

    - промени при земедебски култури с цел повишаване на добивите и устойчивостта им към болести, вредители и пестициди

 

—————

Назад