29 декември - Международен ден за опазване на биологичното разнообразие

21.08.2010 13:50

29 декември е обявен от Програмата на ООН за опазване на околната среда (UNEP) и от Секретариата на Конвенцията за биологичното разнообразие за Международен ден за опазване на биологичното разнообразие. Терминът “биологично разнообразие” означава многообразие между живите организми от всички източници, включително сухоземни, морски и други водни екосистеми и екологичните комплекси, към които принадлежат.

Конвенцията на Обединените нации за биологичното разнообразие e отворена за подписване на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия, и влиза в сила през декември 1993 г. Република България ратифицира конвенцията през февруари 1996 г. и става равноправен член на Конвенцията по биологично разнообразие. България се нарежда между страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа, представено от 94 вида бозайници, 36 вида влечуги, 16 вида земноводни, 27 000 вида насекоми и безгръбначни, над 3 560 вида висши растения, повече от 6 500 вида низши растения и гъби.

За първи път, като Международен ден на биологичното разнообразие, Генералната асамблея на ОН обявява 29 декември 1993 г. – датата, когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие. През декември 2000г., Генералната асамблея на ОН възприема 22 май като Международен ден на биоразнообразието, за да отбележи 22 май 1992 г., датата, на която в Найроби е приет окончателния текст на Конвенцията за биологичното разнообразие.

Отчасти промяната е направена поради трудността на 29 декември – когато по света се празнува настъпването на Новата година, е трудно да се организират празнични прояви, посветени на биологичното разнообразие.
 

—————

Назад