Края на август - началото на септември - Европейска нощ на прилепите

21.08.2010 12:00

Европейски нощи на прилепите” се организират ежегодно в повече от тридесет страни в Европа. Инициативата се провежда в последния уикенд на август или през първия уикенд на септември и цели да запознае широката общественост с живота на прилепите, тяхното значение за човека и природата, природозащитния им статус и заплахите за техните убежища и местообитания.

 В България се срещат 33 вида прилепи от общо 35, живеещи в Европа. Уникално високото разнообразие се дължи на географското ни положение, разнообразния релеф, различните местообитания, както и наличието на над 5400 пещери.

В Национален парк Централен Балкан са установени 19 вида прилепи, което го прави значимо място за тяхното опазване. Според учените, съществува голяма вероятност да бъдат открити още няколко вида, тъй като по проекта CORINE Biotopes в района на парка и прилежащите му територии са установени 23 вида прилепи. Национален парк „Централен Балкан” опазва осем световно застрашени вида - голям подковонос, малък подковонос, голям нощник, нощник на Бехщайн, трицветен нощник, широкоух прилеп, дългокрил прилеп и малък вечерник.

Всички прилепи в Европа са насекомоядни. Повечето от прилепите използват пещерите, нишите, скалните цепки и струпванията на скални блокове за целогодишни или временни убежища. Срещат се и по тавани и мазета, в цепки между прозорци и стени, под керемидите и зад дървените обшивки. Прилепите са бозайници, уникални със способността си да използват ехолокация за ориентиране и възможността да "избягват" неблагоприятния за тях зимен сезон като изпадат в състояние на хибернация (зимен сън).

 Любопитно за прилепите (файлът е с разширение .pdf) 

 

—————

Назад