24 май - Европейски ден на парковете

21.08.2010 10:20

24 май е обявен за “Ден на парковете” от Генералната Асамблея на Европейските паркове през 1999 г. От същата година по решение на Министерство на околната среда и водите, датата 28 май е определена за Ден на парковете в България.

Националните и природни паркове се обявяват с цел да се защитят и запазят области със специфична биологична, естетична и културна дейност. Един от най-важните аспекти на националните системи от защитени територии е процентът, който те заемат от общата територия на страната. Средно за света той е около 5,19% а за България 4,95%.

—————

Назад