8-9 май - Световни дни на мигриращите птици

21.08.2010 09:50

Световните дни на мигриращите птици (WMBD) се организират от 2006 г. от Секретариатите на Африкано-евроазиатското споразумение за водолюбивите птици (AEWA) и Конвенцията за мигриращите видове (CMS). Това са два договора на Програмата за околна среда на Обединените нации, които са посветени на опазването на мигриращите водоплаващи птици и другите мигриращи птици, бозайници и морски видове на планетата.

Година след година, есен и пролет, величествени ята от мигриращи птици тръгват за своето дълго пътуване, следвайки зова на природата и следите на своите предшественици. За някои това е дълго, изтощително и често опасно пътуване, продължаващо хиляди километри. По своят път птиците срещат голям брой естествени и създадени от човека препятствия. Те трябва да се справят с недостига на храна, намаляващите места за почивка, хищниците, неблагоприятното време, големите планини, обширните морета и пустини, и други естествени бариери.

Все още хората създават допълнителни бариери, които допълнително усложняват тяхното пътуване. Всяка година направените от човека препятствия като далекопроводи, вятърни генератори, предавателни мачти за телевизии и мобилни телефони, прозорци, високи сгради и други конструкции продължават да се появяват независимо от миграционните пътища и важните места, използвани от мигриращите птици.

Тези, създадени от човека структури, могат да причинят сблъсъци, които да са фатални. Много птици, по-специално тези, които мигрират през нощта, не могат да разпознаят тези препятствия и се сблъскват с далекопроводите, блъскат се в прозорците или се удрят във въртящите се витла на ветрогенераторите. Те се държат надалеч от техните постоянни места за почивка, когато са покрити с ветрогенератори или променят курса си, когато са привлечени от светлините на комуникационните мачти и кули. Загубите, в резултат на такива удари на птици, са изчислени на огромен брой мъртви и ранени птици всяка година.

—————

Назад