2012 - Международна година на устойчивата енергия

21.08.2010 08:00

Обявена с Резолюция 65/151 на Общото събрание но ООН от 16 февруари 2011 г.

—————

Назад