5 септември - Международен ден за популяризиране опазването на лешоядите

21.08.2010 12:10

Лешоядите са екологично жизненоважни група от птици, които са изправени пред редица заплахи в много райони. Популациите на много видове са под натиск, а някои видове са изправени пред изчезване.

Отбелязването на Международния ден за популяризиране опазването на лешоядите започва след като Р
аботна група за опазването на хищните птици в Южна Африка и Обединение за опазване на ястребите в Англия решават да работят заедно и да се разшири инициативата в международно събитие.

Вече е прието, че един координиран международен ден ще популяризира опазването на лешоядите пред по-широка аудитория и ще подчертае важността на това дело.

—————

Назад