1-4 юни - Зелена седмица

21.08.2010 10:40

Тази година най-голямата годишна конференция за Европейската политика по околната среда насочи вниманието ни върху биоразнообразието. Обърна се внимание на състоянието на биоразнообразието и природата в Европа и света, ползите които те носят, натиска който се упражнява върху тях и възможните решения за степента на настоящите загуби. Проучен бе пътя, който трябва да се поеме от Европейската политика за биоразнообразието и природата след 2010, икономическото измерение на биоразнообразието, обслужване на екосистемата и Натура 2000.

Това бяха само няколко от многото въпроси, които Зелената Седмица 2010 разгледа в рамките на три дни по време на дискусиите и дебатите между говорители от високо ниво от Европа и други страни.

Зелената Седмица е уникална възможност за обмяна на опит и добри практики.

Участваха над 3 800 участници от Европейски институции, бизнеса и индустрията, неправителствени организации, публични власти, научната общност и академия.

—————

Назад