20 или 21 март - Световен ден на гората

21.08.2010 08:30

Отбелязва се в деня на пролетното равноденствие от 1972 г. по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие. Целта е да се защити флората и фауната на горите.

—————

Назад