14 юли - Глобален ден за борба с изгарянето на отпадъците

21.08.2010 11:40

Позицията на Европейския съюз е против изгарянето на отпадъците под всякаква форма, защото изгарянето замърсява въздуха, почвите и водите чрез емисиите си в пепел, шлака, отпадъчни води и не на последно място чрез директните въздушни емисии, с което оказва вредно влияние върху човешкото здраве и околната среда. То допринася за промяната в климата, ограничава рециклирането и стимулира образуването на отпадъци. Изгарянето унищожава ценни ресурси и разхищава енергия.

Най-известните вредни вещества във връзка с изгарянето на отпадъците са диоксините. Те причиняват рак, проблеми с имунната система и половата система. Друг отпадък при изгрянето на отпадъци е живакът. Той е силно неврологична отрова. Съоръженията за изгаряне на отпадъци са и значителен източник на замърсяване с тежки метали като олово, кадмий, арсен, хром, берилий. Други вредни вещества са халогенираните въглеводороди, киселинните газове, парниковите газове, като не на последно място като замърсител е и огромното количество прах.

Изгарянето на отпадъци се практикува най-интензивно в Япония. Обществения натиск в тази страна през последните години доведе до закриването на над 500 съоръжения за изгаряне на отпадъци.

В Европа много области силно са намалили образуването на отпадъци въпреки нарасналия брой на населението, в резултат на което силно намаля строителството на съоръжения за изгаряне на отпадъци.

В 15 държави по света частично е забранено изгарянето на отпадъци, а във Филипините напълно е забранено горенето на отпадъци.

Повече може да научите от сайта на GAIA (Global Anti-Incinerator Alliance)

 

—————

Назад