26 март - Европейски ден за енергийна ефективност

21.08.2010 08:50

Европейският ден за енергийна ефективност е кампания, която стартира през 2005 година и е инициатива на Европейската Комисия. Кампанията допринася за постигане целите на Европейския съюз по отношение на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, алтернативните горива и чистия транспорт.

 Европейският ден за енергийна ефективност си поставя за цел да подпомогне диалога между институциите, финансиращите организации, архитектите и инвеститорите; да запознае архитекти и инвеститори с целите на последните изменения в законодателството по енергийна ефективност в страната и да популяризира успешни български проекти в областта на енергийно ефективното строителство.

 


 

—————

Назад