22 март - Световен ден на водата

21.08.2010 08:40

Световният ден на водата се отбелязва по решение на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия, обявен е през 1993 г. с резолюция на Общото събрание на ООН. Мотото на Деня на водата за 2010 г. е „Чисти води за един здравословен свят".

Световните запаси от вода са големи. Почти ¾ от земната повърхност е заета от Световния океан. И по-правилно би било нашата планета да се нарича Океан, а не Земя. Над 97 % от общото количество на водата в хидросферата са в Световния океан. Но това е солена вода и на практика се използва малко. Промишлеността, селското стопанство и битови нужди се нуждаят от сладка вода. Нейните най-големи запаси са под земята, но се добиват трудно и използват недостатъчно. Малко се използват количествата сладка вода,  съсредоточени в природните ледници. Едва 0,6% - повърхностните сладки води на сушата (езера, реки), са достъпни за човека и живите организми.
В наши дни около 1/3 от населението на Земята изпитва постоянен недостиг на вода. Сладката вода постепенно се превръща в изчерпаем и при това незаменим природен ресурс.

Основните причини за възникването и задълбочаването на проблема с недостига на водата са - непрекъснато увеличаване на потребността от вода във връзка с интензивното нарастване на населението на планетата и с развитието на отрасли, нуждаещи се от по-големи количества водни ресурси; загубата на сладка вода в резултат на намаляване на дебита на реките и други причини и прогресивното замърсяване на водоемите с промишлени, битови и други отпадъчни води. 
 

—————

Назад