На гости в 6 клас на СОУЕЕ

12.02.2010 08:00

 

Учениците от 6 клас а СОУЕЕ демонстрираха много знания при беседата

за замърсяването на природата и лесно се справиха с решаването на "ЕКОсловицата".

 

—————

Назад