Екоклуб "Ела" през октомври, ноември и декември 2011 в град Мартен

20.12.2011 08:00

 

През последните три месеца на 2011 г. екоклуб "Ела"

работи с учениците от 2 А, 2 Б и 3 А клас в Мартен.

Малките еколози разбраха какво е биоразнообразие,

запознаха се с животните в различните природни зони,

научиха как хората замърсяват природата и

бяха за кратко екополицаи, които помагаха за опазването на околната среда,

осъзнаха как човекът разхищава природните богатства

и предложиха начини за тяхното опазване.

 

 

—————

Назад