Екоклуб "Ела" през юли

01.08.2011 08:00

През юли малките еколози от екоклуб "Ела"

посетиха природонаучния музей в града и разгледаха изложбата

"Сенки в скалите" в Регионалния историческия музей.

 

 

 

—————

Назад