Остров Хонолоко

На остров Хонолоко действията на играча влияят на средата, която го заобикаля. Резултатът от действията на играча може да бъде проследен веднага. Ако взетите решения дават добри резултати в категориите Ресурси и Енергия, това означава, че се подобрява околната среда в Хонолоко. Когато резултатът в категориите Фитнес и Здраве се покачват или спадат, се вижда как съответно здравето на жителите се подобрява или влошава. Резултатите на всеки играч се изписват на рекламни табла отстрани на пътя в играта и цветът на таблото показва как се справя всеки играч.