Еко патрули

Чрез играта "Еко патрули" всеки може да стане част от Европейската агенция по околната среда - да се запознае подробно с дейността на Агенцията, да посети някои от водещите експерти, от които да научи най-новото за изменението на климата, за замърсяването на водата и въздуха, за отпадъците. Играта предлага много мисии, чрез тестове научавате какво сте научили от представената от експертите информация и доклади. Включването става чрез регистрация в сайта на играта.