Завърши лятното екоучилище на екоклуб "Ела"

01.09.2012 08:00

Лятното екоучилище на екоклуба приключи.

 

Тук може да видите снимки от нашите занятия

с четирите групи през месеците юни, юли и август.

 

 

Първа група - от 18 юни до 22 юни:

 

 

 

Втора група - от 2 юли до 6 юли:

 

 

Трета група - от 16 юли до 20 юли:

 

 

Четвърта група - от 30 юли до 3 август:

—————

Назад