В ЦДГ "Пролет" през април и май

31.05.2010 08:00

Децата от ЦДГ "Пролет" научиха какво човек получава от растенията и животните,

как да изхвърлят разделно отпадъците,

какво да прави всяко едно от тях, за да опази чиста околната среда.

 

—————

Назад