През ноември в ЦДГ "Пролет"

27.11.2010 08:00

Децата от детската градина научиха какви правила трябва да спазваме,

когато сме в природата, откриваха замърсители в природата, 

разбраха от какви грижи имат нужда растенията и животните,

разбраха как хората замърсяват въздуха и водата и как могат да предовратят това,

като изхвърлят разделно отпадъците в синия, жълтия, зеления и сивия контейнер.

 

—————

Назад