През ноември в ОУ Отец Паисий" - Мартен

27.11.2010 08:00

Учениците от шести клас си направиха модел на пречиствателна станция,

научиха какво са възобновими и невъзобновими природни ресурси и как да ги опазваме.

 

 

—————

Назад