Екоклуб "Ела" през март в СОУЕЕ "Константин-Кирил Философ"

25.03.2011 08:00

През март учениците от четвъртите класове се запознаха с начините, по които хората замърсяват природата и се състезаваха в решаването на компютърна ЕКОсловица. Чрез забавни игри децата се запознаха с понятията изчерпаеми и неизчерпаеми ресурси. Важна част от обучението им бе да разберат, че всеки носи лична отговорност и може да съдейства за опазване на природата.

 

—————

Назад