През декември в ЦДГ "Пролет"

21.12.2010 08:00

 Децата от четвърта група разбраха какво има в яйцето

и колко е важно да пазят яйцата на птиците, 

запознаха се с различни алтернативни източници на енергия, 

направиха "горичка" от отпадъчни материали,

създадоха красиви коледни картички от отпадъци. 

 

—————

Назад