Първа пролет в ЦДГ "Пролет"

23.03.2010 08:00

 Децата от детската градина научиха кои растения и животни

са предвестниците на пролетта, сглобиха огромен пъзел,

 изработиха много картички

и си направиха цяла горичка от отпадъчни материали.

 

 

 

 

—————

Назад