Очаквайте лятното екоучилище на екоклуб "Ела"

25.05.2012 08:00

Лятното екоучилище ще се проведе през месеците юни и юли

и отново със съдействието на Регионална библиотека "Любен Каравелов".

Участници ще бъдат деца от 1 до 4 клас.

Записване - при Пролет Жекова в "Детски отдел" на библиотеката,

тел. 820 127

—————

Назад