Екоклуб "Ела" през юни 2011

03.07.2011 08:00

Учениците от екоклуб "Ела" направиха красиви табла

с рисунки на животните от различните зони на Земята,

играха много игри и се забавляваха с нас.

 

 

 

 

—————

Назад