"Биг Брадър" в гнездото на лешоядите

20.07.2012 16:42

Лешоядите са птици, които са застрашени от изчезване в България. У нас гнездят само 30 двойки. Българското дружество за защита на птиците ни дава възможност да проследим онлайн живота на една двойка лешояди, заедно с техните две малки лешоядчета, излюпили се в началото на месец юни 2012 г. Чрез камера, поставен в гнездото им, вие може да ги наблюдавате 24 часа в денонощието.

 

—————

Назад