Архив на статийте.

Екоклуб "Ела" през март в СОУЕЕ "Константин-Кирил Философ"

25.03.2011 08:00
През март учениците от четвъртите класове се запознаха с начините, по които хората замърсяват природата и се състезаваха в решаването на компютърна ЕКОсловица. Чрез забавни игри децата се запознаха с понятията изчерпаеми и неизчерпаеми ресурси. Важна част от обучението им бе да разберат, че всеки...

—————

Екоклуб "Ела" направи мартеници с учениците от СОУЕЕ "Константин-Кирил Философ" по случай Първи март

02.03.2011 08:00
Учениците от 4 А и 4 Б клас на СОУЕЕ "Константин-Кирил Философ" изработиха красиви мартеници. Всеки ученик украси с цветни конци по един молив и химикалка и изработи мартеници за ръката. Мартениците бяха предназначени за Дома за възрастни хора с физически увреждания в кв. Средна кула. На 1 март...

—————

Екоклуб "Ела" на гости в 4 клас на СОУЕЕ "Константин-Кирил Философ"

01.03.2011 08:00
През февруари нашият екоклуб гостува на 4 клас в СОУЕЕ "Константин- Кирил Философ". Учениците от четвъртите класове "посетиха" различни природни зони и се запознаха с техния климат и обитатели, създадоха забавни визитки на различни животни, най-добрите от които ще бъдат включени в изложба....

—————

През декември 2011 в ОУ "Отец Паисий" - Мартен

24.12.2010 21:54
Учениците от шести клас направиха оценка на околната среда при избора на жилище,  "основаха" собствена туристическа агенция, работеща в Дунавския регион и създадоха правила, които да предпазят околната среда от любопитните туристи.    

—————

През декември в ЦДГ "Пролет"

21.12.2010 08:00
 Децата от четвърта група разбраха какво има в яйцето и колко е важно да пазят яйцата на птиците,  запознаха се с различни алтернативни източници на енергия,  направиха "горичка" от отпадъчни материали, създадоха красиви коледни картички от отпадъци.   

—————

ЦДГ "Незабравка" - нова дестинация на екоклуб "Ела"

10.12.2010 22:28
Децата от четвърта група на ЦДГ "Незабравка" направиха "ЕКОлосветско пътешествие" до различни кътчета на Земята и се запознаха с техните обитатели.    

—————

През ноември в ЦДГ "Пролет"

27.11.2010 08:00
Децата от детската градина научиха какви правила трябва да спазваме, когато сме в природата, откриваха замърсители в природата,  разбраха от какви грижи имат нужда растенията и животните, разбраха как хората замърсяват въздуха и водата и как могат да предовратят това, като изхвърлят...

—————

През ноември в ОУ Отец Паисий" - Мартен

27.11.2010 08:00
Учениците от шести клас си направиха модел на пречиствателна станция, научиха какво са възобновими и невъзобновими природни ресурси и как да ги опазваме.    

—————

През октомври в ОУ "Отец Паисий" - Мартен

30.10.2010 08:00
Учениците от шести клас на ОУ "Отец Паисий" експериментираха как се осъществява изпарението на замърсените води в природата, научиха кои животни и растения живеят в басейна на река Дунав и направиха техни красиви рисунки, измислиха нови животни, които биха могли да живеят в река Дунав и ги...

—————

През октомври в ЦДГ "Пролет"

16.10.2010 08:00
Децата от четвърта група на детската градина научиха кои животни живеят в различните екологични зони на планетата, направиха много интересни картички с животни от пустините, саваните, джунглите, широколистните гори и  полюсите, научиха какво получаваме от растенията и...

—————